Graadsklassen

Wij zijn een kleine school van 70 leerlingen en hebben 3 graadsklassen. Aangezien het werken met graadsklassen niet echt gebruikelijk is, hier even wat meer uitleg.

In een graadsklas zitten gemiddeld 20 leerlingen, met telkens 2 klassen van ongeveer 10 leerlingen. Natuurlijk zijn onze klassen niet allemaal even groot. Zo hebben we klassen van 8 leerlingen, maar ook van 12 leerlingen.

De leerkracht geeft voor wiskunde en taal telkens instructie aan 1 klas (10 leerlingen). Dit heeft als voordeel dat zij onmiddellijk weet welke kinderen de leerstof begrepen hebben en welke kinderen wat meer aandacht nodig hebben. De kinderen komen tijdens de instructie ook meer aan bod dan in een gewone klas. Het voordeel van aan een kleine groep instructie te geven is niet alleen de betrokkenheid van de leerlingen, maar ook het feit dat deze instructie minder lang duurt dan in een gewone klas, omdat de leerkracht veel beter kan inschatten waar de moeilijkheden liggen.

Terwijl de ene groep instructie krijgt, werkt de andere groep zelfstandig. Zij weten dat de leerkracht op dat moment niet beschikbaar is en leren zo ook zelfstandiger te werken. Natuurlijk mogen ze beroep doen op een medeleerling als ze echt niet verder kunnen. Onze ervaring leert dat de kinderen die bij ons het zesde leerjaar verlaten een stuk zelfstandig zijn.
In de eerste graad is dit niet altijd even gemakkelijk, daarom is deze klas voor enkele moeilijkere vakken opgesplitst. Maar naar het einde van het eerste leerjaar merken we toch dat ook onze eersteklassers al heel veel hebben opgestoken van zelfstandig werk.

Natuurlijk hebben wij ook in onze school kinderen die zich moeilijk kunnen concentreren. Hiervoor kunnen er hulpmiddelen ingeschakeld worden, indien zij echt last hebben van de instructie van de andere klas tijdens het zelfstandig werken.

Voor wiskunde en taal gebruiken wij dan ook dezelfde werkboeken als in gewone scholen, waarbij zeker alle leerstof van de lagere school aan bod komt.

Voor de vakken als muzische vorming, mens en maatschappij, techniek en wetenschap, lichamelijke opvoeding, ... krijgen de twee klassen binnen de graadsklas dezelfde leerstof. De leerkrachten hebben voor deze vakken een tweejaarlijks pakket, zodat toch alle leerstof van de lagere school gezien is. Hier leren zij vooral om naast met leeftijdsgenoten samen te werken, ook met leerlingen jonger of ouder opdrachten uit te voeren.

Het voordeel van onze kleine school is dat we naast klasactiviteiten ook veel schoolactiviteiten organiseren. Dit gaat van klasoverschrijdend werken tijdens de lessen muzische vorming, maar ook projecten rond talenten, pesten, verkeer, ... worden vaak met alle klassen samen gedaan. Daarnaast sluiten we het schooljaar ook altijd af met een gezamenlijke schoolreis.

Indien je toch nog vragen hebt over onze werking kan je altijd terecht bij Fanny.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten