Werking van onze school

Wij zijn een kleine school van 70 leerlingen en hebben 3 graadsklassen. 
Aangezien het werken met graadsklassen verschilt van school tot school, hier even wat meer uitleg over onze werking.

In een graadsklas zitten gemiddeld 20/26 leerlingen, met telkens 2 klassen van ongeveer 10/13 leerlingen. Natuurlijk zijn onze klassen niet allemaal even groot. Zo hebben we klassen van 9 leerlingen, maar ook van 14 leerlingen.

Voor sommige vakken werken wij met een tweejaarlijks programma. Alle leerlingen van de graad krijgen dan dezelfde leerstof. Tijdens deze vakken zitten de kinderen samen. Dit geldt voor volgende vakken:
1ste graad: Mens en Maatschappij, Techniek en Wetenschap, Muzische vorming, LO
2de graad: taal (lezen, taalbeschouwing, luisteren, spreken) + M&M, T&W, MV, LO
3de graad: taal (lezen, taalbeschouwing, luisteren, spreken) + M&M, T&W, MV, LO

Voor de vakken waar de kinderen een ander programma krijgen, splitsen we de klas op volgens leeftijd. Dit is zo voor volgende vakken:
1ste graad: wiskunde en alle taalonderdelen
2de graad: wiskunde en spelling
3de graad: wiskunde, spelling en Frans


Geen opmerkingen:

Een reactie posten